A város félreeső kis utcájában, a Deák utcában találjuk a reformátusok jó arányú templomépületét.
A századfordulótól kezdődően telepedtek be a városba a környék falvaiból reformátusok. Önálló gyülekezetté 1907-ben vált az ekkor még alig 1000 lelket számláló közösség. Hamarosan templomépítésben kezdtek el gondolkodni, ez Bogár Dániel földbirtokos és felesége, Povázsay Mária adományából meg is valósult 1912-ben. A terveket Wagner Ferenc készítette el.
A neoromán stílusú templom észak-déli tájolású főhajóját széles kereszthajó keresztezi. Keleti ésnyugati homlokzatán a tető csonkakontyolt végződésű. A hármas tagolású ablak fölötti oromzatonikerablak látható. Tornya 44 méter magas. Félköríves bejáratát ión oszlopok fogják közre, fölötte akarzat ikerablak látható.
Egyetlen harangját Seltenhofer Frigyes öntötte 1912-ben Sopronban.Tömege: 1049 kg. A harang vasárnap fél 10 előtt 5 percig, 10 óra előtt pedig 10 percig szól.
Belseje 280 ülőhelyes, 21,5 méter hosszú és 11 méter széles. Három szakaszra tagolódik. Kellemes,áhítatos hangulatot nyújtanak a református templomépítészetben nem gyakori, színes, festettüvegablakok. Ezek 2002-ben készültek el Szeverényi Mihály művészi tervezése és ahódmezővásárhelyi Rosetta BT. Üvegstúdió kivitelezése nyomán. Az új üvegablakok a reformátusegyház főbb motívumait ábrázolják, pl.: életfa, csillag, Biblia, kehely, galamb.
Istentiszteletet vasárnap 10-kor tartanak.