A csatorna békéscsabai belvárosi partszakasza mentén kialakított kellemes parkosított környezetben terül el a Szoborpark, ahol számos neves képzőművész keze munkája megtekinthető.

A park portré- és mellszobrai a városhoz kötődő neves személyiségeknek állítanak emléket.

Az István Malomtól az Árpád fürdőig tartó séta közben tekinthetők meg az 1970-es években itt elhelyezett alkotások:

Szobrai északról délre haladva a következők:

Áchim L. András szobra. 1971-ben, halálának 100 évfordulójára állíttatta a város kőből, amely Marton László Munkácsy- és Kossuth-díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével kitüntetett szobrászművész alkotása. A parasztpárti, lobbanékony természetű politikus a helyi és az országos politikában is fontos szerepet játszott.

Lipták András szobra. 1971-ben állíttatta a város annak tiszteletére, hogy ő volt a helység első, olyan választott polgármestere, aki munkás származású volt, egy ácsmester fia. 1945-1949 között volt polgármester, ekkor lemondatták. 1953-ban tragikus autóbalesetben hunyt el. A műalkotást Kampfl József szobrászművész készítette kőből.

Haán Lajos szobra. 1971-ben állíttatta a város a Kiss Kovács Gyulakétszeres Munkácsy-díjas szobrászművész által készített ötnegyedes nagyságú műalkotást. A város evangélikus lelkészét, egykori történetíróját, az MTA levelező tagját ábrázolja, aki először használta a város történetének írásakor a helyi evangélikus egyházi levéltári történeti iratanyagot, ezzel hiteles, máig alapvető forrásmunkákat hozva létre.

Munkácsy Mihály szobra. Vilt Tibor Kossuth- és Munkácysy-díjas szobrászművész 1975-ös alkotása, amely a városunkhoz kötődő festőművésznek állít emléket. Munkácsy gyermekkora jelentős részét töltötte itt, nem csak a Steiner-kúria gyakori vendégeként, vagy a Langi-féle asztalosműhelyben inasként, de többször is visszatért híres festővé válása után.

Gyóni Géza szobra. Pátzay Pál kétszeres Kossuth-díjas, kiváló művész, az MTA levelező tagja 1975-ös alkotása, amely a tragikus sorsú költőt ábrázolja. A költő eredetileg az Áchim vezetéknevet viselte, békéscsabai eredetű a családja, ő maga másod-unokatestvére volt Áchim L. Andrásnak. Újságíróként és költőként ismert. Az I. világháborúban orosz hadifogságba került, közel 6 ezer km-re az otthonától halt meg 33 évesen. Legismertebb és legmeghatóbb verse a „Csak egy éjszakára…” kezdetű.

József Attila szobra. Borsos Miklós Munkácsy-díjas szobrászművész készítette 1975-ben. A költő az akkor Békés megyéhez tartozott Öcsödön tanult meg írni-olvasni, megfordult az akkor Csanád, ma Békés vármegyei Battonyán, kosztért, kvártélyért Mezőhegyesen tanított, egyik korai szerelme Békés vármegye akkori székhelyén, Gyulán lakott, 1934 szeptembere és decembere között pedig a Békésmegyei Közlöny című csabai újság legtöbb verset publikáló költője lett, az irodalmi rovat tulajdonképpen rá épült.

Móricz Zsigmond szobra. Martsa István kétszeres Munkácsy-díjas szobrász- és éremművész, érdemes művész 1975-ös alkotása. Az író, újságíró műveit a békéscsabai Aurora Kör igyekezett az olvasókhoz közelebb hozni. Az Aurora Kör egy zenei, irodalmi és képzőművészeti társaság volt, amely 1913-ban alakult, számos kortárs előadót hívtak meg, így 1927-ben Móricz Zsigmond is elfogadta meghívásukat egy estre, aztán 1940-ben újra ellátogatott ide, és akkor mondta e méltató szavakat: „Tündérkertben voltam itt Csabán.”

Bartók Béla szobra. Vígh Tamás Kossuth-díjas szobrász- és éremművész 1975-ös alkotása. Kodály Zoltán szobra. Schaár Erzsébet Munkácsy-díjas érdemes művésznek, Vilt Tibor feleségének alkotása.

A két szobor egy egységként lett elhelyezve, utalva kettejük együttes munkájára a népzenegyűjtés és a komolyzene terén. A már említett Aurora Kör zenében Kodály és Bartók műveit tartotta követendőnek, így gyakran adták elő estjeiken darabjaikat, illetve Kodály többször is elfogadta a kör meghívását.

A Szoborsétány záró alakja Borsos Miklós „A múzsa” című, 1981-ben felállított szobra. A múzsák a görög mitológia szerint a költészet, a zene, a tánc és a tudományok megtestesítői és patrónusai, akik a Helikon-hegységben laknak. Ezen feladatkörre utal az alak kezében a toll és a könyv, valamint arcán az ihletettségtől átszellemült kifejezés, mintha éppen azelőtt lenne, hogy egy csodás, fejében született gondolatot lejegyezzen.

Cím

5600 Békéscsaba, Árpád sor


Látnivalók Békéscsabán