Geografická poloha Békešskej Čaby

Békešská Čaba sa nachádza v juhovýchodnej časti Maďarska, v geografickom centre Békešskej župy v medziriečí Körös –  Maros. Leží 200 km od Budapešti, 90 km od Segedína a130 km od Debrecína. Rumunské hranice (Gyulavarsánd) sa nachádzajú 20 km na sever, Arad je od mesta vzdialený 60 km.

Békešská Čaba je dôležitým železničným a dopravným uzlom. Stretávajú sa tu hlavné cesty číslo 44 (Budapest – Kecskemét – Békéscsaba – Gyula) a číslo 47 (Szeged – Debrecen). Osadu pretínajú železničné trate číslo 120 a 135. Vďaka programu rozvoja železníc, ktorý bol ukončený začiatkom roku 2016, vznikla železničná dráha s traťovou rýchlosťou 140 – 160 km/h, čím sa znížila doba jazdy do Budapešti na 2,5 hodiny.

V Békešskej Čabe funguje i letisko, ktoré je schopné prijímať malé medzinárodné lietadlá.