Munkácsy Békéscsabán

„ A város látképe csodálatba ejtett: hosszú-hosszú utca, egész alacsony, széles házak, mind rendjében, sorjában, akárcsak a Rue Rivolin Párizsban. A középen, ahol az utcák metszik egymást, farkasszemet néz a két templom. Köröskörül csend. Harang zúg mélabúsan…” – így emlékezett vissza később, sikerei csúcsán, a Párizsban élő Munkácsy Mihály Békéscsabára, új otthonára.

A festő 8 éves korában, teljesen árván került ide Miskolcról. Anyai nagybátyja, Reök István lett a gyámja, hozzá járt haza Békésbe, bármerre is vitte később az élet. Gizella húga is a városban lakott Steinerné Reök Saroltánál, a Gyulai úton. 1994-től ebben az épületben működik a világon egyedülálló Munkácsy Emlékház.

„…a város legvégében állt ez a csinos ház. … Széles lépcsőzet vezet fel az udvarról. A másik oldalon terasz uralkodik a nagy kert felett. Nagynéném, Steiner bácsi és Giza már a lépcsőn vártak. Mindnyájan megöleltek és nyomban otthonosan éreztem magam.” – írta a kúriáról Munkácsy, ahol első csabai éjszakáját, majd gyermekéletének utolsó boldog hónapjait töltötte. Az épületben, ahol hónapokon át a finom ebédeket fogyasztották és délutánonként gondtalanul játszottak kishúgával, ma csodálatos festményeiben gyönyörködhetünk. A Magyar Nemzeti Galéria anyagából 21 eredeti kép reprezentálja Munkácsy alkotói korszakait.

Az Emlékház közelében található, az 1914-ben épült Munkácsy Mihály Múzeum, ahol a mester eredeti ereklyéit, dokumentumait, fényképeit őrzik. A múzeum egyéb állandó kiállításai között a Munkácsy emlékszobákban mutatnak be festményeiből és a relikviák közül egy csokorral. A Munkácsy Mihály Múzeum az őrzője a festőt díszmagyarban ábrázoló kép eredetijének is.

A múzeum épülete előtt látható Borsos Miklós 1958-ban készített Munkácsyt ábrázoló mellszobra.

Találunk még róla szobrot az Élővíz-csatorna partján is. A Szoborsétányon 1975-ben avatták Vilt Tibor alkotását.

Békéscsabán, a világon elsőként Munkácsyról elnevezett utcában emléktábla áll Lang György asztalosmester háza helyén, ahol első mesterségét – az asztalosságot – tanulta.

A legenda szerint Munkácsy festette inasként azt a tulipános ládát, amit a Garay utcában látogatható Szlovák-tájház mutat be.

A Városháza impozáns udvarában is találunk a mesterre emlékező táblát.

A Fiume Szálló falán pedig a festő egyik legutolsó látogatását örökíti meg egy felirat.

 

Munkácsy-negyed

Munkácsy-negyedben megszépült a Széchenyi liget, a Gőzmalom tér és az Aradi vértanúk ligete. A Munkácsy-negyed szemléletéhez igazodó elemekkel gazdagodnak majd, például hirdetőtáblák, köztéri műalkotások jelzik, hogy a Munkácsy-negyedben jár a látogató. Mindemellett három híd felújítása is szerepel a programban: gyalog- és kerékpárhíd építése a bíróság előtt (a Deák és József Attila utcánál, a mostani keskenyebb híd helyén), de tervezik a Munkácsy híd korlátjainak a felújítását, továbbá a Kórház utcai híd újjáépítését is.

A festő gyermekkorának meghatározó helyszíne volt az egykori Omaszta kúria (ma Munkácsy Emlékház) amely a projekt keretében teljesen megújul, és modern technikával, új interaktív foglalkoztató terekkel idézi fel majd Munkácsy gyermekkorát, a polgári kultúra értékeit, szokásait, mindennapjait. Az Omaszta-parkban egy Munkácsy valamely életszakasza által ihletett, vagy Munkácsy-alkotást megelevenítő köztéri szobor elhelyezése a cél,illetve a park rehabilitációja.

A Munkácsy-negyed részét képezi a Munkácsy Mihály Múzeum állandó kiállításának a megújítása is, amely a környék őstörténetétől napjainkig egy idővonalon viszi végig a látogatót, és amelyben a legnagyobb teret Munkácsy Mihálynak szentelik.

Szintén a program része a Békés Megyei Könyvtár belső udvarának a felújítása, amelynek révén látogatóbarát, szezonálisan használható térrel bővül a könyvtár épülete.

Békéscsaba képviselő-testülete öt helyszínre javasolta a Munkácsyra emlékeztető köztéri alkotások kihelyezését. A tervek szerint egy Munkácsy Mihályt megjelenítő, bronzból készült szobrot állítanának fel a Munkácsy Múzeum lépcsőjén. Az Árpád-soron, a felújított és átépített hídnál kapna helyet egy olyan bronz műalkotás, amelyet Munkácsy Mihály Ásító inas című festménye inspirál. Az Aradi vértanúk ligetébe egy, a Rőzsehordó nő című festményére emlékeztető szobrot képzeltek el.

A felújított és kibővített Beliczey kúriában működhet majd a tervek szerint a Békéscsabai Napsugár Bábszínház, a mellett levő kertben pedig egy inspiráló public art alkotást, vagy egy Munkácsy Mihály életét és munkásságát megidéző szobrot helyeznének el.