István malom

Békéscsabán a gyáripar döntően a mezőgazdasági termelésre alapozva jelent meg. A városban 1818-ban már 45 szárazmalom működött.
Az első gőzmalom 1853-ban épült, – a képviselőtestület helyi őrlésről döntő határozata alapján – az 1930-as években az ország vezető, gőzmalma volt, de napjainkban már nem üzemel a Gyulai úton található egykori malom.