Bánát – Tessedik utca kerékpárút fejlesztés

Kedvezményezett neve: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt lebonyolítója: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Projekt címe: Békéscsaba, Bánát utca – Tessedik Sámuel utca – Vozárik utca és Szemere utca útkorszerűsítése, valamint kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása
Szerződött támogatás összege: 250 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt célja:  Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata – a korábban elfogadott Integrált Területi Programban meghatározottakkal összhangban – a „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című felhívásra benyújtott pályázaton nyert támogatásból az alábbi fejlesztéseket valósítja meg:• Korszerűsítésre kerül a Bánát és a Vozárik utca, valamint a Szemere utca útburkolatának teljes felülete, az út is átépítésre kerül, új egységes aszfaltburkolatot kap a teljes felület.

• Korszerűsül a közösségi közlekedés érintett megállói a Bánát és a Vozárik utcában. A buszöblök aszfalt burkolatát bazaltbeton váltja fel, a peronok akadálymentesítése is megvalósul.

• A kerékpáros forgalom biztonságosabbá tétele végett egyesített gyalog- és kerékpárút épül a Bánát utcában a Corvin utca és Csányi utca közötti szakaszon (a MÁV sportpálya felől).

• A Csányi utcában a Bánát utca és az Arany János utca között, valamint az Arany János utcában kerékpársáv lesz kijelölve a 6 méterre szélesítendő útburkolat két szélén. A Szemere utca – Tessedik Sámuel utca – Révai utca – Bethlen utca – Csányi utca útvonalon, továbbá a Tessedik utcában a Temető sor és az Arany János utca között, valamint az Erkel utcában kerékpáros nyom lesz kijelölve.

• A Corvin utca – Bánát utca csomópontba jelzőlámpa telepítésével és új gyalogátkelőhelyek kijelölésével válik biztonságosabbá a közlekedés.

A projekt leírása: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a projektet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében valósítja meg, amelynek során „Békéscsaba, Bánát utca- Tessedik Sámuel utca- Vozárik utca és Szemere utca útkorszerűsítése, valamint kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása” történik meg. A projekt elszámolható összköltsége 250 000 000 Ft, a támogatás 100%-os intenzitású. A Projekt megvalósítás tervezett időtartama: 2016. szeptember 01. – 2018. augusztus 31. A kiviteli munkálatok megkezdésének tervezett legkésőbbi időpontja: 2017. szeptember 01. Útkorszerűsítés és a kerékpárforgalmi hálózat fejlesztésének célja az új elemek létesítésével, hogy biztonságosabbá váljon a kerékpáros közlekedés, továbbá az, hogy többen válasszák a kerékpáros közlekedést és mérsékeljék a térség levegőszennyezését és zajterhelését. Cél az is, hogy megközelíthetőek legyenek a város gazdasági területei a vállalkozások és a munkavállalók számára, ezáltal növekedhet az új vállalkozások száma és a munkaerőmobilitás is.
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.08.31.
Projekt azonosítószáma:  TOP-6.1.5-15-BC1-2016-00001

Forrás: http://palyazatok.bekescsaba.hu/